HUSORDENSREGLER FOR LØKEN I

HUSORDENSREGLER FOR LØKEN I

 • §1 Hver enkelt borettshaver er ansvarlig for at borettslagets bygninger og fellesanlegg holdes rene og ryddige. De enkelte leieboere er erstatningspliktige for eventuelle skader de forsettlig og uaktsomt påfører borettslagets eiendom. Herunder gjelder også lov om foreldres erstatningsplikt ved skader forvoldt av deres barn, og øvrige bestemmelser om skadeerstatning i visse forhold i lov av 13. juni 1969.
 • §2 Borettshaveme er ansvarlige for at fellesrom og kjellere holdes rene og ryddige.
  Det må ikke brukes bart lys eller ikke godkjente lamper i kjeller og fellesrom.
 • §3 Biler, motorsykler og tråsykler settes på de av borettslagets dertil anviste plasser.

Unødvendig kjøring med motorkjøretøyer er ikke tillatt på stikkveier, gangveier, lekeplasser eller foran oppganger. Uregistrerte biler som er til hinder for vedlikeholdsarbeid som snørydding etc., eller som strider mot borettslagets plikt til å overholde lov om helse, miljø og sikkerhet, kan kreves fjernet innen 30 dager, forutsatt skriftlig varsel. Borttauing skjer på eiers regning.

 • §4 Unødvendig opphold i ganger og fellesrom er forbudt. Dører til kjeller skal være låste.

Utgangsdørene skal være låste døgnet rundt for å hindre uvedkommende, og å forebygge innbrudd.

 • §5 Barnevogner, ski, akebrett og liknende settes på anviste plasser, ikke i trapperom og ganger.
 • §6 All søppel skal pakkes godt inn før det kastes i søppelcontainer (ikke i store sekker plassert på yttersiden). Papir og papp kastes egen i container. Glass og metall i glasscontainer. Det er ikke tillatt å lagre søppel på balkongen.
  Brudd på søppelhåndteringen er å betrakte som vesentlig brudd på husordensreglene og gir grunnlag for oppsigelse.
 • §7  Balkonger og vinduer må av hensyn til naboer ikke brukes til risting av tøy eller sengeklær. Risting av tøy i trappeoppgangen er ikke tillatt. Hvis tøy tørkes på balkongen, skal det ikke henge høyere enn rekkverket.
  Det er tillatt å bruke gassgrill og elektrisk grill på balkongen, ikke åpen ild. Gassbeholeren må ikke oppbevares i kjelleren.
 • §8 Uten skriftlig melding til borettslagets styre er det ikke lov til å holde hund eller katt. Når det gjelder katt, gis det kun tillatelse til innekatt.
  Inne på borettslagets eiendom er det båndtvang hele året, lufting av hunder skal ikke foregå inne på området.
  Mating av dyr/fugler på/fra verandaer er absolutt ikke tillatt .Brudd på disse reglene, gir grunnlag for oppsigelse. Alternativt kan styret kreve at dyreholdet opphører.
 • §9 Styret i borettslaget og vaktmester skal respekteres og møte forståelse under utøvelse av sine plikter.
  Vaktmester bør ikke forstyrres utenom arbeidstiden.
 • §10 Meldinger i form av rundskriv eller oppslag fra styret eller den styret. Bemyndiger skal gjelde på samme måte som husordensreglenes bestemmelser. Dette gjelder også eventuelle regler for bruk av parkeringsplasser.
 • §11 Generelt skal leiligheten benyttes slik at det ikke er til sjenanse for andre beboere. Det skal være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Etter kl. 20.00 hverdager og kl. 18.00 lørdager samt hele søndager og helligdager skal det ikke utføres aktiviteter som kan medføre støy for naboer, så som banking, boring i vegger, gulv og tak, herunder også musikk- og danseøvelser, lek med ball.
 • §12 Vask av motorkjøretøyer på området er forbudt.
 • §13 På området til Løken 1 er det ikke tillatt med fyrverkeri.
 • §14 Ballspill er ikke tillatt på borettslagets område. Fotballsparking og liknende skal foregå på felles ballplasser.
 • §15 Det er ikke tillatt å koble seg på luftekanalene på kjøkken, wc/bad eller bod,
 • §16 Det er ikke lov å bruke gassovner inne i leiligheten. Oppbevaring av fyringsmateriell skal skje i egen kjellerbod, leilighet eller på balkong. Hvis oppbevaring på balkong, må dette dekkes til med pressening.
  Hvis det skal installeres ved-ovn må dette godkjennes av styret.
 • §17 Det er ikke tillatt å lufte fra leilighet og ut i trappe-oppgang eller fellesareal.
 • §18 Montering av nye screen-gardiner, skifte av duk må godkjennes av styret. Dette må betales av beboer.
 • §19 Parabolantenner skal ikke monteres høyere enn rekkverket på balkongen.
  Det må ikke gjøres noe med verandaene uten godkjennelse fra styret.
 • §20 Endringer av HUSORDENSREGLER for Løken I kan foretas av styret.
 • §21 Det er ikke tillatt å tømme ut frityrolje eller annen type matolje i utslagsvask, håndvasker eller WC. Brukt olje må tilbake på kanne, for så å kastes i søppel container . Vedkommende som bryter denne vedtekt, må selv ta kostnaden høytrykkspyling.
 • § 22 Det er ikke tillatt å fjerne koppen på brannvarsler, som er plassert i taket i gangen.Vedkommende som bryter denne vedtekt, må selv ta kostnaden for utrykningen fra Autronica.

  Husordensreglene ble sist endret 02.01.2012.
  NB: Styret tar forbehold mot evt skrivefeil.