LØKEN I BORETTSLAG

HER VIL DU FINNE INFORMASJON OG DOKUMENTASJON OM LØKEN I BRL

OM LØKEN I

 

Løken I Borettslag ble stiftet 21.12.1972 og har organisasjons­nummer 950 171 790.
Borettslaget består av 160 andelsboliger, fordelt på 6 bygninger med adresse Snøklokkeveien 1-23 på Finstadjordet i Lørenskog.
Eiendommen har gnr 100 bnr 239 i Lørenskog kommune.

Styret

Styret består av 3 kvinner og 2 menn. 
Styreleder: Hege Ruud
Nestleder: Atif Aftab
Styremedlem: Åshild Furø
Styremedlem: Rønnaug Halvorsen
Styremedlem: Arvid Andersen

 

Vaktmester

Borettslaget Løken I,II og III har ansatt vaktmester i full stilling. Vaktermester Gunnar Østvold. I tillegg har sameiet en vikar som benyttes ved behov.

Sameiet har også avtale med Hagen Hageservice om plenklipping, snørydding og strøing.

Løken felles

Løken felles sameie består av en styremedlem, og en varamedlem fra alle tre borettslag.  

Løken I representanter er:

Styremedlem: Atif Aftab
Varamedlem: Hege Ruud

Om Styret Løken I

Eksempler på oppgaver som er utført av styret...

 

• Godkjenning av nye eiere
• Forkjøpsrett
• Bruksoverlating
• Budsjettering
• Internkontroll
• Løpende vedlikehold
• Forsikringsskader
• Utbygging, vedlikehold rekkegarasjer
• Oppfølging skadedyr
• Nabotvist
• Hundehold
• Regulering av felleskostnader
• Internkontroll og oppdatering av HMS – plan
• Nytt Brannvarslings system med årlig kontroll
• Rørfornying
• Lekeplass
• Nye Søppelcontainer

Det kan også gjnnomføres ekstraordinær generalforsamling og beboermøter ved behov.
Dette er bare noen av oppgavene… 

Noen av styrets oppdrag.

Lekeplass

Det ble bygget en ny lekeplass på frontsiden av Snøklokkeveien.  Dette var et område som ble lite brukt. Styret ønsket å bygge en lekeplass hvor barn og voksne kunne føle seg trygge. Hele området er gjerdet inn.

Det er også egen plass for å ha mulighet til å grille på fine sommer dager.

Lekeplassen blir årlig kontrolert og utbedret ved behov.   

 

Nye Søppel Container

De gamle container vi hadde ble mer og mer slitne, stygge og upraktiske. Det ble derfor bestilt en ny og moderne løsning som ser mye bedre ut og er mye mer praktisk å bruke.

Søppel containere blir gjevlig tømt og kontrollert.

Dette ble godt motatt av beboere.

 

Vedlikehold og Utbedringer.

Borretslaget har fått utarbeidet vedlikeholdsplan –  en såkalt Bevar plan.

Denne inneholder forslåtte vedlikeholdsarbeider frem i tid. Planen kan du få se dersom du kommer innom styrerommet i våre møtetider. Info ang våre møtetider vil du finner under kontakt oss.

 

Bilder fra Løken I

KONTAKT OSS

Kontakt Styret Løken I

Styretelefon: 414 13 944
Arvid Andersen, Parkering tlf : 90166191
Telefontid, man,tirs og torsdag fra
kl 1800-1900
E-post: styret.loken1@gmail.com

Kontakt Vaktmester

Vaktmester Gunnar Østvold
Tlf: 902 05 944

Telefontid hverdager mellom kl 0800-1600

Kontakt Løken Felles Sameie

E-post: styret@lokenfelles.net

Epost Styreleder Løken Felles:

styreleder@lokenfelles.net